ENSİKLOPEDİYA

Alimlər və kosmosda insan

Alimlər
Kosmonavtlar
Qadınlar astronomiyada

Astronomik cisimlər

Ulduzlar
Planetlər
Günəş
Yer
Ay
Qalaktikalar
Asteroidlər
Qara çuxurlar
Kometlər
Meteorlar
Bürclər

Astronomik hadisələr

Astronomik cihazlar

Teleskoplar
Peyklər
Roverlər

Astronomiya məktəbləri

Rəsədxanalar

Kosmik missiyalar


Habbl Kosmik Teleskopu
Curiosity Mars Rover
James Webb Kosmik Teleskopu
Ticarət heyəti
Beynəlxalq Kosmik Stansiya
İnsight Mars Lander
Mars Perseverance Rover
Yeni üfüqlər – Pluton və xaricində
Osiris-rex-asteroid missiyasi
Parker Günəş zondu
Artemis missiyasi

    ASTRONOMİYA

Astronomiya tarixi
XX əsrin Astronomiyası
Müşahidə elminin əsasları
Günəşin, Ayın və Planetlərin görünən hərəkəti
Vaxt, onun ölçülməsi

KAİNATI NECƏ ÖYRƏNİRİK
Çoxdalğalı Astronomiya
Görünən işığın təhlili
İnfraqırmızı və ultrabənövşəyi kainat
Rentgen və Qamma-Astronomiya
Radioastronomiya

YERDƏ VƏ KOSMOSDA ASTRONOMİK ALƏTLƏR
Teleskoplar
Teleskopun optik xarakteristikaları
Kosmik rəsədxanalar
Günəş sisteminə kosmik ekspedisiyalar

ULDUZLAR VƏ QALAKTİKALAR
Ulduz nədir, ulduzların quruluşu
Qoşa ulduzlar
Dəyişən ulduzlar
Partlayan ulduzlar
Qeyri-adi obyektlər: neytron ulduzlar və qara çuxurlar
Ağ cırtdanlar

ULDUZLAR ARASINDA
Ulduzlararası mühit
Qaz dumanlıqları
Ulduzlararası toz
Ulduzlararası maqnit sahələri

AĞ YOL – BİZİM QALAKTİKA
Ulduz topaları və assosiasiyaları
Bizim qalaktika və orada Günəşin yeri

ULDUZ ADALARI
Qalaktikaların müxtəlifliyi
Spiral qalaktikalar
Fəal nüvəli qalaktikalar
Qarşılıqlı təsirdə olan qalaktikalar
Qravitasiya linzaları

GÜNƏŞ SİSTEMİ
Günəşin daxili quruluşu
Günəşin rəqsləri. Helioseysmologiya
Günəş atmosferi
Günəş Yerə necə təsir edir

GÜNƏŞ SİSTEMİNİN PLANETLƏRİ
Günəş sisteminin quruluşu
Merkuri
Venera
Yer
Ay
Mars
Yupiter
Saturn
Uran
Neptun
Pluton

GÜNƏŞ SİSTEMİNİN KİÇİK CİSİMLƏRİ
Asteroidlər
Kometalar
Meteorlar və meteoritlər

KAİNATIN TƏKAMÜLÜ
Kainatın quruluşu
Genişlənən Kainat
Kosmologiya
Ulduzların yaranması
Ulduzun təkamülü
Günəş sisteminin tarixi

ULDUZLAR VƏ İNSANLAR
Astrologiya
Günəş və Yer biosferi
Uçan naməlum obyektlər (UNO)