Featured

Əl-Biruni

İslam tarixinin ən tanınmış alimlərindən olan Əl-Biruni əsrinin ən böyük alimlərindən biri olaraq qəbul edilmiş, yaşadığı dövrə “Biruni əsri” deyilmişdir. Riyaziyyat, fizika, tibb, coğrafiya, fəlsəfə, astronomiya, tarix kimi bir çox elmi sahələrdə 150-dən çox əsəri vardır. … Continue readingƏl-Biruni