Alimlər

http://www.astroelm.com/2020/07/n%c9%99sir%c9%99ddin-tusi/

Əl-Biruni

Ömər Xəyyam